s
       

   Strona g��wna �  Produkty �  Urz�dzenia bezprzewodowe (12 bit)
 Tabela zawiera zestawienie nadajnik�w i odbiornik�w bezprzewodowych bazuj�cych na technologii 12 bit firmy Visonic. Urz�dzenia por�wnane s� pod wzgl�dem w�a�ciwo�ci,  typowego zastosowania, technologii itd.

Przejd� do opisu produktu lub rodziny produkt�w, klikaj�c na nazw�.

  Produkty powi�zane

 Czujniki bezprzewodowe nie nadzorowane (12 bit)
Produkt Opis W�a�ciwo�ci Technologia &
Zastosowanie
�ywotno��
 baterii
Numery katalogowe
315MHz 433MHz
        Lata (*) FCC CE
Nadajniki przeno�ne
WT-101A 1 kana�
Pilot Og�lnego Przezn.
3 0-2132-0 0-2135-0
WT-102 2 kana�y Pilot Og�lnego Przezn. 3 0-2042-0 0-2045-0
WT-104 4 kana�y Pilot Og�lnego Przezn. 3 0-2052-0 0-2055-0
WT-201A 1 kana� Wisiorek Og�lnego Przezn. 3 0-2072-0 0-2075-0
WT-201A WP 1 kana� Wisiorek Wodoodporny 3 0-2172-0 0-2175-0
WT-211 1 kana� Zegarek Wodoodporny 4 0-2232-0 0-2235-0
Nadajniki (drzwi / okna)
WT-100 1 Kana� Uniwersalny nad.
Og�lnego przeznacznenia 3 0-2002-0 0-2005-0
WT-301 1 Kana� Uniwersalny nad. Og�lnego przeznacznenia 2 0-2092-0 0-2095-0
Repeatery / Podwajacze zasi�gu
WRP-600 Repeater Pdwajacz zasi�gu
- - 0-4040-2 0-4040-5
Odbiorniki
WR-300 1 Kana�
-
- - 0-3301-2 0-3301-5
WR-300 2B 2 Kana�y
-
- - 0-3303-2 0-3303-5
WR-300 4B 4 Kana�y
-
- - 0-3305-2 0-3305-5
Niekt�re z produkt�w wymienionych w tabeli mog� by� niedost�pne w danym regionie,
skontaktuj si� z regionalnym biurem sprzeda�y aby uzyska� szczeg�y.
*    Czas �ycia baterii zale�y od ich u�ytkowania.

Do g�ry DrukujStrona g��wna      Kontakt      Polityka Prywatności      Mapa strony      Produkty