s
       

   Strona g��wna �  Produkty �  Czujniki bezprzewodowe (12 bit)
 Stworzyli�my t� tabel�, aby u�atwi� wyb�r odpowiedniego czujnika bezprzewodowego bez funkcji nadzoru.

Po zapoznaniu si� z charakterystyk� (typem, zastosowaniem, zasi�giem itd.) przejd� do opisu produktu lub rodziny wybieraj�c jego nazw�.

  Produkty powi�zane

 Nadajniki przeno�ne
 Nadajniki (drzwi / okna)
 Klawiatury / Bezprzewodowe klawiatury
 Repeatery / Powielacze zasi�gu
 Odbiorniki
Produkt Typ W�a�ciwo�ci Zasi�g Typowe
Zastosowanie
�ywotno��
Baterii
Numery Katalogowe
315MHz 433MHz 868 MHz 869 MHz
      (m) Lata (*) FCC CE CE CE (NB)
Czujniki bezprzewodowe 12 bit
Discovery W PIR O. P. 15x15 3 0-3580-1 0-3580-5
-
-
SRN-2000 W PC N PIR O. P. 18x18 1 0-3563-0 0-3566-0
-
-
K-980 W PIR/Zwierz�ta Zwierz�ta 36Kg 12x12 3
-
0-3582-5
-
-
GFD-40W Audio Zbicie szk�a 10 2
-
0-4036-0
-
-
Niekt�re z produkt�w wymienionych w tabeli mog� by� niedost�pne w danym regionie,
skontaktuj si� z regionalnym biurem sprzeda�y aby uzyska� szczeg�y.
*    Czas �ycia baterii zale�y od ich u�ytkowania.

Do g�ry DrukujStrona g��wna      Kontakt      Polityka Prywatności      Mapa strony      Produkty