s
       

  Strona g��wna �  Produkty �  Przewodowe czujniki ruchu (wg. typu)
 Stworzyli�my t� tabel�, aby u�atwi� pa�stwu wyb�r najw�a�ciwszego dla pa�stwa potrzeb urz�dzenia z szerokiej oferty czujnik�w przewodowych firmy Visonic.

Dowiedz si� wi�cej o produkcie, wybieraj�c go w zale�no�ci od typu: czujniki PIR (pasywnej podczerwieni), poczw�rne, dualne, odporne na zwierz�ta lub z antymaskingiem.

Kliknij na link Produkty Powi�zane aby otrzyma� tabel� grupuj�c� te same czujniki wg rodziny produkt�w (Next, Discovery, Coral, Disc itp).


    Produkty powi�zane

 Przewodowe czujniki ruchu (wg rodziny)
 Produkt  Typ  W�a�ciwo�ci  Zasi�g Typowe Zastosowanie  Odporno��
 na zak��cenia
 Obr�bka Cyfrowa Technologia Dodatkowe
W�a�ciwo�ci
 Numer Katalogowy
      (m)     TMR FM TSI    
Czujniki pasywnej podczerwieni  (PIR)
Next PIR PIR O. P. 12x12 Std. Tak (FM) Strefa podej�cia 0-1029-0
Next QES PIR O. P. 12x12 Std. Tak (FM) Strefa podej�cia 0-1612-0
Next K9-85 PIR/Zwierz�ta 38Kg 12x12 Tak (FM) Strefa podej�cia 0-1274-0
Discovery PIR PIR O. P. 15x15 Std.
-
Uchwyt w zestawie 0-1250-0
Discovery K9-80 PIR/Zwierz�ta 36Kg 12x12
-
Uchwyt w zestawie 0-1270-0
K-940 PIR/Zwierz�ta 18Kg 9x9
-
-
0-1240-0
Disc PIR Sufitowe 10 �r. Std.
-
360o miniaturowy 0-1110-0
Hunter PIR/AM Antymasking 15x15 Tak Aktywny Antymasking 0-1220-0
CH-1000 PIR Kurtyna 13.5 Std.
-
�ciana & sufit
0-1100-0
Clip PIR O. P. 9x13.5 Std.
-
7x2.8x2.5 cm 0-1161-0
Clip CH/4N PIR Kurtyna 2, 4, 6 Std. Tak (FM) 7x2.8x2.5 cm 0-1164-0
Spy 1 PIR Du�y dystans 11 Std.
-
r�noraki monta� 0-1151-0
Spy 2 PIR O. P. 8x7 Std.
-
r�noraki monta� 0-1152-0
Spy 3 PIR O. P. 8x12 Std.
-
r�noraki monta� 0-1153-0
Spy 4 PIR Kurtyna 4 Std.
-
r�noraki monta� 0-1154-0
Czujniki Quad
Discovery Quad Quad O. P. 15x15 Tak Uchwyt w zestawie 0-1260-0
Czujniki hybrydowe (dwutechnologiczne)
Next Duo Dual O. P. 12x12 Tak (FM) Strefa podej�cia 0-1834-0
Next Duo/K9-85 Dual/Zwierz�ta 38Kg 12x12 Tak (FM) Strefa podej�cia 0-1844-0
Discovery Duo Dual O. P. 12x12 Tak Uchwyt w zestawie 0-1836-0
Discovery Duo K9-80 Dual/Zwierz�ta 36Kg 12x12 Tak Uchwyt w zestawie 0-1843-0
Discovery Duo/AM Dual/AM Antymasking 12x12 Tak Uchwyt w zestawie 0-1838-0
Duo 200 Dual O. P. 12x12 Tak
-
0-1822-0
Duo 220 Dual O. P. 12x12 Tak Strefa podej�cia 0-1824-0
Duo 220AM Dual/AM Antymasking 12x12 Tak Strefa podej�cia 0-1828-0
Duo 240 Dual Sufitowe 10 �r. Tak 360o miniaturowy 0-1826-0
Duet Dual O. P. 18x18 Tak Strefa podej�cia 0-1803-0
Duet AM Dual/AM Antymasking 20x20 Tak Strefa podej�cia 0-1812-0
Czujniki odporne na zwierz�ta
Next K9-85 PIR/Zwierz�ta 38Kg 12x12 Tak (FM) Strefa podej�cia 0-1274-0
Next Duo/K9-85 Dual/Zwierz�ta 38Kg 12x12 Tak (FM) Strefa podej�cia 0-1844-0
Discovery K9-80 PIR/Zwierz�ta 36Kg 12x12
-
Uchwyt w zestawie 0-1270-0
Discovery Duo K9-80 Dual/Zwierz�ta 36Kg 12x12 Tak Uchwyt w zestawie 0-1843-0
K-940 PIR/Zwierz�ta 18Kg 9x9
-
-
0-1240-0
Czujniki z antymaskingiem
Discovery Duo/AM Dual/AM Antymasking 12x12 Tak Uchwyt w zestawie 0-1838-0
Duo 220AM Dual/AM Antymasking 12x12 Tak Strefa podej�cia 0-1828-0
Hunter PIR/AM Antymasking 15x15 Tak Aktywny Antymasking 0-1220-0
Duet AM Dual/AM Antymasking 20x20 Tak Strefa podej�cia 0-1812-0
Niekt�re z produkt�w wymienionych w tabeli mog� by� niedost�pne w danym regionie,
skontaktuj si� z regionalnym biurem sprzeda�y aby uzyska� szczeg�y.

Do g�ry DrukujStrona g��wna      Kontakt      Polityka Prywatności      Mapa strony      Produkty