s
       

   Strona g�ówna »  Produkty »  Akcesoria
 


Tabela zosta�a stworzona w celu prezentacji dotatkowych produktuów z bogatej oferty firmy Visonic.

W celu uzyskania szczegó�owych informacji wybierz produkt, lub rodzin� produktów, a nast�pnie kliknij na jego nazw�.


Produkt Opis  Numer
Katalogowy
     
Procesory g�osu
SP-2 Modu� PCB, 20 sek. nagrywanie & odtwarzanie z pami�ci EEPROM. 9-6102-9
SP-3 Jak SP-2 z wbudowanym wzmacniaczem 1 W. 9-6107-9
SP-4 Jak SP-2 z wbudowanym wzmacniaczem 10 W. 9-6108-9
Przystawki telefoniczne
DL-125C 2-kana�owa programowalna przystawka telefoniczna z mo�liwo�ci� nagrywania i odtwarzania
wiadomo�ci g�osowych, mo�liwe automatyczne telefonowanie na 4 numery. Obs�uguje telefony
i pagery. Mo�liwo�� ods�uchiwania wiadomo�ci.
0-5803-0
Akcesoria do czujników
BR-1 Uniwersalny wspornik obrotowy dla PIR, do monta�u na ka�dej powierzchni. 0-1781-0
BR-2 Jak wy�ej, ale do monta�u w naro�niku. 0-1782-0
BR-3 Jak BR-1, ale do monta�u sufitowego. 0-1783-0
CB-1 Wspornik do monta�u w naro�niku przeznaczona do czujników Clip. 0-1786-0
Akcesoria do central
Latch Konwertuje przyci�ni�cie klawisza na wyj�cie dwustanowe. 0-5707-0
Modu� TR-GSM
Po��czenie centrali z systemem monitoringu
Z-PLTRGSM-MOD
Niektóre z produktów wymienionych w tabeli mog� by� niedost�pne w
danym regionie,
skontaktuj si� z regionalnym biurem sprzeda�y aby uzyska� szczegó�y.

Do góry DrukujStrona g�ówna      Kontakt      Polityka Prywatności      Mapa strony      Produkty